Challenge us
menu
Twence

Herpositionering en nieuwe site Twence

Van stortlocatie naar afvalverwerker en innovatief duurzaamheidsbedrijf
Bekijk de case

Euregionaal duurzaamheidsbedrijf

De ambitie om niet alleen een afvalverwerker te zijn, maar ook een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in de regionale verduurzaming, komt goed naar voren op de nieuwe website van Twence. De website vormt de basis voor de online communicatie en diverse online marketingcampagnes rondom de herpositionering van het merk Twence. Niet alleen het design van de site kreeg een frissere uitstraling, ook de content werd vernieuwd en de functionaliteiten en navigatie zijn verbeterd. Verder worden de verschillende doelgroepen gerichter aangesproken en ook aan de vindbaarheid in zoekmachines is gedacht. Neem een kijkje op de nieuwe website en ontdek hoe Twence verduurzaamt, innoveert, en welke projecten en installaties hiervoor nodig zijn.

Twence

Maak kennis met de opdrachtgever.

Twence verwerkt onder meer huishoudelijk restafval en bedrijfsafval, groente-, fruit- en tuinafval, niet herbruikbaar hout en grof huishoudelijk afval en daarnaast bouw- en sloopafval in de regio Twente. Maar het draait al lang niet meer alleen om de verwerking. Twence heeft zich ontwikkeld tot Euregionaal duurzaamheidsbedrijf en is een bron van grondstoffen en energie. dZo vangt het CO2 af voor opslag en hergebruik in duurzame koolstofkringlopen, levert het eind 2022 warmte aan de bierbrouwerij van Grolsch en verwacht het in 2022 de eerste mest te verwerken in een nieuw gebouwde installatie in Zenderen. Zo draagt het op allerlei manieren bij aan de verduurzaming van de regio. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Hengelo. In totaal werken er 270 medewerkers.

Bezoek de nieuwe Twence website

Herpositionering van Twence

zeggen wat je betekent voor de maatschappij.

Visie
Dat Twence meer is dan een afvalverwerker is lang niet altijd even bekend bij het grote publiek. Met oog op de noodzaak tot betere samenwerking en het vermarkten van herwonnen grondstoffen is het belangrijk dat stakeholders en (potentiële) aandeelhouders weten wat Twence doet, op welke processen en innovaties het zich richt en welke projecten er lopen. Potentiële werknemers voor Twence moeten bovendien weten wat voor werkgever het is en welke vacatures er bijvoorbeeld zijn.

“Wij hebben geholpen om het vrij traditionele Twence naar de digitale wereld toe te trekken, met een sterke focus op online marketing.'' Ronald ter Braak - Account director Adwise

Purpose marketing
De herpositionering is in een notendop: van technische afvalverwerker naar innovatieve aanjager van regionale verduurzaming. Dit sluit naadloos aan op de hieronder beschreven lange termijndoelstellingen en het hedendaagse purpose marketing : van zeggen wat je doet – grondstoffen en energie winnen uit afval en de zon – naar zeggen wat je betekent voor de maatschappij. Voor Twence is dat het mogelijk maken van de regionale energietransitie.

Door het merk op die manier helder te profileren versterken we de marktpositie van Twence en vergroten we de aantrekkingskracht voor samenwerkingspartners én de nieuwe generatie medewerkers.

Twence verduurzaamt

Lange termijndoelstellingen

leidend voor de herpositionering.

In 2050 moet Nederland helemaal overgeschakeld zijn naar een duurzaam energiesysteem. Dat vraagt om organisaties die vooruitstrevend zijn in het aansturen van essentiële veranderingen. Twence is zo’n innovator en wil vooroplopen in het samen met ketenpartners en afnemers ontwikkelen van nieuwe circulaire ketens, duurzame energie en het realiseren van een biobased economy.

Twence wil het knooppunt worden in het Euregio-gebied om grondstoffen als kunststoffen en textiel voor de (chemische) industrie in de keten te houden. Daarnaast streeft het naar zero CO2-emissie in 2030 en zelfs negatieve emissie in 2040. Het voorziet met haar duurzame energiebronnen in 20 tot 30% van de energievraag in de regio, ontzorgt gemeenten in Oost-Nederland in de transitie naar aardgasvrij, houdt minimaal 1 miljoen ton aan organisch materiaal in de keten én ontwikkelt samen met spelers in de landbouw, bosbouw en natuurbeheer nieuwe biobased-waardeketens.

 

De nieuwe website

maatwerk voor elke doelgroep.

De website is 100% maatwerk. Als Content Management Systeem is gekozen voor Craft. Hierbij werken we met een modulair systeem van blokken, waardoor een pagina eenvoudig en snel is op te bouwen en aan te passen. De website is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Duits en Engels. “Dit komt vooral door de euregionale samenwerking en de inkoop en afzet van afval en herwonnen grondstoffen”, licht Marije toe. De al bestaande content is doelgroepgerichter ingestoken en er is nieuwe content geschreven over nieuwe processen, innovaties en projecten op basis van een uitgebreide zoektermanalyse.

De nieuwe website van Twence richt zich op meerdere doelgroepen, die ieder zo hun eigen uitdagingen hebben als het gaat om het realiseren van de energietransitie en andere duurzaamheidsdoelstellingen. Samen met de stuurgroep zijn meerdere sessies georganiseerd om in kaart te brengen welke communicatiebehoefte en welke verwachtingen iedere doelgroep heeft. 

Scroll door de slider hieronder voor de verschillende doelgroepen. 

 

Gemeenten in de regio

helpen met duurzame oplossingen.

Omdat kennis over duurzaamheid en afvalverwerking door bezuinigingen vaak verdwijnt bij lokale overheden, wil Twence zich profileren als een deskundige partner voor gemeenten in Twente, de Achterhoek en Duitsland bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Twence kan hen helpen bij het zoeken naar effectieve oplossingen die passen binnen de lokale omstandigheden. Zo kan de continue stroom restwarmte die Twence produceert een belangrijke bijdrage leveren aan het verwarmen van woningen en bedrijfspanden zonder aardgas.

Twence website development

De zakelijke markt

voorzien van hulp en informatie.

Bedrijven en organisaties worden zich steeds bewuster van hun ecologische footprint en stellen zelf duurzaamheidsdoelstellingen op. “Voor deze doelgroep is het belangrijk dat ze meer kunnen lezen over projecten die er al lopen, nieuwe mogelijkheden en technieken, én dat ze weten bij wie ze moeten zijn als ze contact met Twence over een bepaald onderwerp willen zoeken. Wij hebben er om die reden bewust voor gekozen om veel contactpersonen met naam, contactgegevens en foto te tonen op de site”, licht Marije toe.

Samenwerken Twence

Duurzaamheidspartners

Samen werken aan doelstellingen.

Om duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren is samenwerking met partners belangrijk. Je kunt hierbij denken aan Ennatuurlijk en Cogas, kennisinstellingen zoals TNO, Universiteit Twente, ROC van Twente en Saxion Hogescholen en brancheverenigingen als LTO en Energie Nederland. Ook milieuorganisaties als Natuur en Milieu Overijssel en organisaties in de keten (TwenteMilieu, Rova, ENGIE en BTG-BTL) zoeken partners voor projecten en kennisoverdracht.

Andere belangrijke stakeholders

voor thought leadership en sterk werkgeversmerk .

Andere belangrijke stakeholders zijn (potentiële) klanten in het bedrijfsleven, omwonenden en maatschappelijke groeperingen en medewerkers. “Medewerkers spelen als ambassadeur een centrale rol in de thought leadership-strategie. Alle kennis en ervaring die aanwezig is in de organisatie is nodig om de aanjagersrol waar te kunnen maken. Door meer te vertellen over de ambities in de energietransitie en de innovatieprojecten die daaruit voortvloeien, ontwikkelt Twence zich tot een aantrekkelijke werkgever. En dat is broodnodig in de war for talent die er is losgebarsten op de huidige arbeidsmarkt”, vertelt Ronald.

Toekomstplannen

Verder bouwen aan het merk Twence.

De komende maanden worden er nog veel meer SEO-en activatiepagina’s gemaakt rondom duurzaamheidsthema’s. Adwise won de tender om de komende jaren alle off- en online communicatie van Twence te verzorgen. Naast de nieuwe positionering en de nieuwe website gaat het ook om de interne communicatie, alle externe communicatie-uitingen en het opfrissen van de huidige huisstijl.

“Twence wil online autoriteit worden op het gebied van regionale verduurzaming. Dit is een continu proces, ook omdat de ontwikkelingen als het gaat om duurzaamheid snel gaan. De site moet de basis gaan vormen voor diverse online marketingcampagnes en uiteindelijk wordt het een lead generation-tool''- Ronald ter Braak

 

Wendy Bolhuis Adwise

Ook aan de slag met de herpositionering van je merk?

Ronald, account director brand & experience, helpt je graag.

Neem contact op
Emerce100 #1-3 Digital agency '21 '22 '23

#1-3 Digital agency '21 '22 '23