Challenge us
menu

Q&A Toegankelijkheid voor overheidswebsites

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
Toegankelijkheid overheidwebsites

Toegankelijkheid. Een thema dat te allen tijde belangrijk is. Ben je actief in de marketing of werk je voor een overheidsinstelling? Dan heb je de laatste tijd ongetwijfeld meer gehoord of gelezen over dit thema. De reden hiervoor is dat vanaf 23 september 2020 alle (semi-)overheidswebsites moeten voldoen aan de “toegankelijkheidseisen” die zijn opgesteld door de overheid. Wij merken dat er veel vragen zijn over deze regelgeving. Bijvoorbeeld: Wat houdt het precies in? Wanneer wordt deze regelgeving van kracht? En geldt deze regelgeving ook voor mij? Daarom geven wij in dit artikel antwoord op veelvoorkomende vragen.

Vraag 1: Wat houdt de wetgeving in dat overheidswebsites en apps toegankelijk moeten zijn?

De overheid doet steeds meer digitaal. Denk bijvoorbeeld aan je belastingaangifte, je DigiD of je Mijnoverheid-omgeving. Maar je kunt niet van alle burgers verwachten dat zij hier gebruik van maken als de tools als niet toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Als de overheid daadwerkelijk over wil gaan tot de digitalisering van de samenleving, dan moet iedereen hieraan mee kunnen doen. De wetgeving is dus eigenlijk de verplichting voor (semi-) overheidswebsites om ervoor te zorgen dat iedereen uit de samenleving gebruik kan maken van de digitale diensten die worden geboden.

Vraag 2: Wat houdt “toegankelijk zijn” precies in?

Toegankelijkheid zou je kunnen uitleggen als een combinatie van bereikbaarheid en bruikbaarheid. Een simpel voorbeeld: "Stel je gaat naar het hoofdkantoor van de belastingdienst, dan tref je daar ongetwijfeld een ingang aan die ook geschikt is voor minder valide mensen. Dit met als reden dat het hoofdkantoor voor iedereen toegankelijk moet zijn. Online geldt eigenlijk exact hetzelfde. De wet richt zich vooral op menselijke beperkingen, zoals zoals: slechtziendheid, kleurenblindheid of een andere handicap. Maar houdt ook rekening met technische beperkingen. Bijvoorbeeld een slechte internetverbinding of oude apparatuur aan de kant van de gebruiker mogen geen beperking zijn om ‘toegang te hebben’ (lees ‘gebruik te kunnen maken’) van de digitale diensten.

Vraag 3: Wanneer wordt deze regelgeving van kracht?

Vanaf 23 december 2020 dienen alle overheidswebsites en semi-overheidswebsites verplicht om ‘toegankelijk’ te zijn.

De volledige toelichting is wat complexer. De wet is namelijk niet nieuw. Al in 2006 is een wet aangenomen waarin werd geëist dat overheidswebsites van het rijk voor het jaar 2010 ‘toegankelijk’ waren. Deze wet is onder andere op basis van Europese richtlijnen uitgebreid en sinds december 2018 dienen alle nieuw te bouwen overheidswebsites van zowel het rijk als semi-overheidswebsites te voldoen aan deze richtlijnen. Het enige dat dus op 23 december 2020 verandert dat alle (semi-)overheidswebsites toegankelijk dienen te zijn, ongeacht wanneer de website gebouwd is. Daarnaast is het verplicht om vanaf deze datum een toegankelijkheidsverklaring op je website plaatsen.

Vraag 4: Aan welke richtlijnen moeten deze websites voldoen?

De overheid heeft speciaal voor deze vraag een website opgericht: digitoegankelijk.nl. Op deze website staat alle informatie omtrent deze wetgeving. Heb je hier vragen over den gestelde richtiljnen of besteed je dit liever uit? Neem dan gerust contact met ons op. Aan de hand van een quick-scan bepalen wij of jouw website voldoet aan de gestelde eisen en of er vervolgstappen benodigd zijn.

Vraag 5: Ik heb een website in de commerciële sector. Geldt deze wetgeving dan niet voor mij?

Dat klopt. De wetgeving geldt enkel voor overheid en semi-overheid. Heb je dus een website of webshop in de commerciële sector, dan geldt deze wetgeving niet voor jou. Dit betekent overigens niet dat het onverstandig is om de richtlijnen eens door te nemen, want ook in de commerciële sector is toegankelijkheid van groot belang. Niet alleen omdat een toegankelijke website voor iedereen benaderbaar is, maar ook omdat toegankelijkheid een groot aandeel heeft in de conversie van je website of webshop. Investeren in de toegankelijkheid van je website is dus niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt verstandig, maar ook vanuit economisch oogpunt.

Staat jou vraag er niet tussen? Of twijfel je of deze wetgeving ook voor jou van toepassing is? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten! We helpen je graag.

Don't miss out!

Ontvang inspiratie, trends, stories, events en veel meer direct in je mailbox..

Emerce100 #1-3 Digital agency '21 '22 '23

#1-3 Digital agency '21 '22 '23