Challenge us
menu

Klaar voor de toekomst met App + Web

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
Klaar voor de toekomst met App + Web

Vorig jaar augustus heeft Google een nieuw datamodel “App + Web” voor Google Analytics geïntroduceerd. Met één Google Analytics property heb je de mogelijkheid om App en Web data te combineren. Het nieuwe datamodel is nog in bèta, echter de verwachting is dat dit binnen 2 jaar de nieuwe standaard wordt in plaats van het huidige datamodel. Dus ook als je geen App hebt is het goed om het nieuwe datamodel alvast op te zetten naast de huidige Universal Analytics (UA), om het fundament voor de toekomst alvast te leggen. In dit artikel leggen wij uit wat App + Web precies is en wat de verschillen met het huidige datamodel zijn én waarom het essentieel is om nu alvast te starten met de dataverzameling.

Wat is App + Web

Google Analytics is de afgelopen 15 jaar één van de meest gebruikte tools voor het verzamelen van website data. Dit huidige datamodel is gericht op sessies en pageviews. Voor het meten van App’s wordt vaak gebruik gemaakt van Firebase, waarbij je alle statistieken van het gebruik van de App inzichtelijk hebt.

Sinds augustus 2019 heeft Google een nieuw data model geïntroduceerd, waarbij App en Web data in één property bij elkaar worden gebracht. In dit nieuwe datamodel draait het niet meer om sessies en paginaweergaven, maar om gebruikers en events. App + Web is daarmee een andere manier van rapporteren en daarbij ook een andere manier van denken. Niet meer vanuit sessies en pageviews, maar vanuit gebruikers en events. Er zijn standaard events die voor alle apps of websites interessant zijn, maar je kunt ook events voor jouw App + Web inrichten die specifiek van toepassing zijn op jouw app of website.

Daarnaast wordt er binnen App + Web gebruik gemaakt van datastreams. Dit zijn website(s) en de app(s), waarbij je ook het onderscheidt hebt tussen iOS app en Android app. Het is mogelijk om meerdere datastreams aan de property toe te voegen, waardoor je cross platform en cross device kunt meten.

Mogelijkheden verschillende datastreams

Wat is het verschil tussen de huidige versie en App + Web?

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste verschillen tussen de UA-property (huidige Google Analytics) en de App + web op een rij:

tabel App + Web

We hebben in de vorige paragraaf al stilgestaan bij de verzameling van de gegevens en waar de verschillen in focus op ligt. Hieronder meer over het verschil in de events, sampling en het gebruik tussen de UA versie en de App + Web versie.

Event-tracking

In de huidige Google Analytics moet je events handmatig (via Tag Manager) instellen om het in de rapportages op te nemen. In de App + Web versie staan events die automatisch gegenereerd kunnen worden, zoals scrolls, outbound clicks en downloads. Voor deze standaard events is geen tussenkomst van de Tag Manager meer nodig. Je kunt wel met Tag Manager specifieke events tracken die niet in de automatisch te genereren events van de App + Web property staan.

Screenshot Auto Event tracking

Sampling

Bij de App + Web variant wordt geen gebruik gemaakt van sampling, dit ten opzichte van de huidige Google Analytics waarbij, in de gratis variant, wel sampling plaatsvindt. In App + web zijn daarentegen wel strikte quota en limieten met betrekking tot het verzamelen van de data. Interessant aspect is daarnaast dat App + Web de mogelijkheid biedt om data in BigQuery zonder sampling uit te kunnen lezen, op dit moment gratis.

Segmenten vs. Audiences
De subsets van data is anders ten opzichte van de huidige versie. In de huidige Google Analytics versie worden segmenten gebruikt om een subset van data weer te geven en in de App + Web worden hiervoor audiences gebruikt. Dit vind je weer terug in de rapportages.

Rapportages in App + Web

In de nieuwe versie zijn andere rapporten beschikbaar dan in de huidige variant. De focus ligt met name op de events. Vanuit de events kunnen conversies ingericht worden. Daarnaast is er een apart onderdeel “Ontdekken” opgenomen in de App + Web versie waar mogelijkheden zijn voor analyses. Je kunt deze gegevens veel eenvoudiger onderzoeken binnen het onderdeel “Analyse”. Een aantal onderdelen worden hieronder kort uitgelicht.

Exploration
De gegevens worden weergegeven in een flexibele tabel-layout. Het is mogelijk om kolommen en rijen te rangschikken, gegevensgroepen aan te maken en segmenten en filters toepassen om te verfijnen. Resultaten kunnen ook in verschillende visualisaties worden weergegeven.

Trechter Analyse
Binnen deze rapportage kunnen stappen gevisualiseerd worden om een taak te voltooien en snel te zien waar mensen afhaken in het proces. Met deze informatie is het mogelijk om de website of app verder te optimaliseren.


Variabelen en instellingen tabblad voor analyses

Padanalyse
Met een padanalyse kunnen paden verkent worden die bezoekers volgen op de app en websites. Je kunt in kaart brengen welke paden ze bijvoorbeeld hebben genomen om tot een conversie te komen.

Waarom nu al starten met App + Web?

Op dit moment staat App + Web in bèta versie. De vraag is of je nu al over zou moeten stappen naar dit nieuwe datamodel. Het antwoord hierop is ja, maar zet dit parallel aan je huidige Google Analytics property. Dus behoud de huidige property en maak een App + Web property ernaast aan.

Redenenen om nu al te starten met App + Web parallel aan huidige Google Analytics:

  • Op termijn wordt deze versie de nieuwe standaard en zal iedereen over moeten, naar verwachting gaat dit binnen 2 jaar gebeuren.
  • Doe ervaring op met de nieuwe versie, zodat de overgang van de oude naar de nieuwe versie eenvoudiger verloopt. Je raakt gewend aan de nieuwe opzet en manier van denken van de App + Web versie. 
  • De verwachting is dat in de komende periode steeds meer functionaliteiten uitgerold gaan worden, ook in combinatie met Firebase functionaliteiten.
  • En tot slot de allerbelangrijkste: Verzamel alvast data in de nieuwe versie. Door dit nu te doen wordt het account rijker aan data en kun je in de toekomst deze profielen vergelijkingen te maken, wat gebruikt kan worden voor aansturing van campagnes of data analyses.

Don't miss out!

Ontvang inspiratie, trends, stories, events en veel meer direct in je mailbox..

Emerce100 #1-3 Digital agency '21 '22 '23

#1-3 Digital agency '21 '22 '23