Challenge us
menu

Neuroresearch & neuromarketing

Tools voor de beste User eXperience.

Inzicht krijgen in het onbewuste

Neuroresearch & neuromarketing.

Het onbewuste meetbaar maken, dat is waar wij neuromarketing voor inzetten. Neuromarketing is het onderzoeken van de emotionele impact van advertenties door middel van brain-imaging. Door de EEG signalen te onderzoeken kunnen emoties zichtbaar gemaakt worden die lastig te omschrijven zijn, en verkrijg je dus geen sociaal wenselijke antwoorden. 

Voor- en nadelen van neuromarketing

Voordelen

 • Maakt het onbewuste meetbaar.
 • Veel emoties zijn moeilijk te beschrijven, maar wel zichtbaar in de hersenen.
 • Geen sociaal-wenselijke antwoorden.
 • Data is accurater en betrouwbaarder en vormt daarom een  betere basis voor managementbeslissingen, dan data verkregen door traditioneel marktonderzoek.
 • Geeft inzicht in wat consumenten echt willen.

Nadelen

 • Verandering in EEG betekent niet altijd dat de proefpersoon aandacht heeft voor iets. Dit kan ook door andere factoren komen (bijvoorbeeld: jeuk, honger, afdwalende gedachten).
 • Data van goedkope sensoren is vaak minder betrouwbaar en valide. 
 • Het filteren van data, om ruis te verwijderen, is complex.
 • In het bedrijfsleven is er relatief weinig ervaring aanwezig.
 • Maatschappelijke discussie m.b.t. de vraag of neuromarketing een ethische grens overschrijdt. 
 • Neuromarketing onderzoek vindt plaats in een lab. Het toevoegen van factoren die 'in het echt' van invloed zijn is daarom niet altijd mogelijk.
 • Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de specifieke relatie tussen meetresultaten op basis van neuromarketingtechnieken en daadwerkelijk gedrag. 

De data die verkregen wordt moet dus voorzichtig geïnterpreteerd worden. Wij zien het daarom als een extra hulpmiddel dat samen met eyetracking een compleet beeld oplevert van de effectiviteit van een advertentie of banner (campagne). 

Bekijk alle tools

Wil je weten welke tools jij het beste kunt inzetten?

Vergroot de User eXperience van jouw website, webshop of app.

Tom de Haas - Head of UX & CRO

Leg je vraagstuk voor aan onze experts. Samen bepalen we wat de beste aanpak is op weg naar digitaal succes.

Neem contact op