Nieuwsbrieven worden weer beter geopend

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

De E-mailbenchmark van E-village is weer uit. In dit onderzoek lezen we dat de open ratio van nieuwsbrieven in 2016 is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Een goed teken, want dit betekent dat we het goed doen! In dit blog lees je een korte samenvatting over de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Bounce ratio

De bounce ratio geeft aan welk percentage van de e-mailadressen waarnaar je je nieuwsbrief hebt verstuurd is gebounced. Een bounce kan betekenen dat bijvoorbeeld de mailbox van de ontvanger vol zit (soft bounce) of dat het e-mailadres niet meer bestaat (hard bounce). Hoe schoner je database is, hoe lager je bounce rate. De gemiddelde bounce ratio ligt in de nieuwe benchmark op 0,46% en is daarmee iets gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Open Ratio

De open ratio is het percentage van je nieuwsbriefinschrijvers die je mail heeft geopend. Dit getal is in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Gemiddeld opent 22,96% van de ontvangers een nieuwsbrief. In B2C ligt dit cijfer net iets onder het gemiddelde en staat op 22,84%. In B2B ligt de open ratio flink hoger op 30,06%. Van alle geopende mails, wordt 54,22% geopend op mobiel, wat aangeeft hoe belangrijk het is om een responsive template te hebben.

Click Through Ratio

Het click through ratio (CTR) is het percentage nieuwsbriefinschrijvers die heeft doorgeklikt in je mail. De CTR is licht gedaald naar 3,49% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent dat er minder wordt doorklikt in mails. Hieruit blijkt dat er nog genoeg uitdaging ligt in relevant mailen. Ook in doorkliks is mobiel belangrijk. Maar liefst 54,44% van alle doorkliks is met een mobiel apparaat gebeurd. Wanneer we kijken naar de verhouding tussen B2C en B2B zien we bij CTR dat ook hier B2B betere cijfers laat zien. De zakelijke markt heeft een gemiddelde CTR van 5,26% en de consumentenmarkt een CTR van 3,46%.

Click To Open Ratio

De click to open ratio is het percentage van de nieuwsbriefinschrijvers die jouw mail hebben geopend en hebben doorgeklikt. Dit percentage laat goed zien of de lezers de mail interessant genoeg vonden om door te klikken, ze hebben immers de mail ook al geopend. Ook dit cijfer is gedaald ten opzichte van 2015 van 17,31% naar 15,19%. We zien dat op mobiel (54,34%) iets meer wordt doorgeklikt dan op desktop (45,66%). Ook zien we in dit resultaat dat de zakelijke markt iets hogere gemiddelden laat zien, dan de consumentenmarkt.

Conclusie

We zien duidelijk in de nieuwe benchmark-cijfers dat mobiel wint van desktop. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om je e-mails te optimaliseren voor mobiele apparaten. Daarnaast blijft relevantie een belangrijk topic. Door relevant te mailen kun je zowel de open ratio, de click through ratio en click to open ratio verhogen. En met een schone database verlaag je je bouncerate en verhoog je de afleverbaarheid van je mails!