Nieuwe regels voor e-mail marketing campagnes

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

1 januari 2012 is de datum dat de OPTA en de Reclame Code Commissie strenger gaan controleren op het gebruik van e-mail berichten met een commercile functie. Er zijn strengere regels ontwikkeld waardoor misbruik wordt tegengaan en de ontvanger meer duidelijkheid krijgt. Ook de boetes bij het overtreden van deze regels zijn hoger geworden, bedrijven die deze nieuwe regels niet in acht nemen nemen kunnen rekenen zeer forse boetes.

Grootste veranderingen voor de verzender

  • Zakelijke e-mail adressen mogen niet langer worden benaderd na bijvoorbeeld het ontvangen van een visitekaartje. Er bestaat vanaf volgend jaar geen verschil meer tussen zakelijke en priv e-mail adressen. Beide moeten duidelijk toestemming geven om benaderd te mogen worden.

  • Het bedrijf dat de mailing verzend moet altijd de afzender van het bericht zijn. Bovendien moet het reply adres werken. Voor commercile e-mails mag dus geen noreply adres meer worden gebruikt.

  • Bij inschrijving moet altijd duidelijk zijn waarvoor wordt ingeschreven, hoe vaak de mailing wordt verstuurd en de inschrijving moet actief gebeuren. Er mag dus geen gebruik worden gemaakt van een reeds aangevinkt vakje. Ook mag een aanmelding niet langer worden opgenomen in de algemene voorwaarden.

  • Afmeldingen moeten direct verwerkt worden. Als dit niet mogelijk is moet voor de ontvanger duidelijk zijn dat dit enige tijd duurt.

  • Bijlagen en download-links zijn ook aan strengere voorwaarden onderworpen. Zo mogen bijlagen nooit groter zijn dan 150kb. (geen bijlage is altijd beter) en moet een rechtstreekse download-link duidelijk worden weergegeven. Dit houdt in dat de grootte en het type bestand moet worden aangegeven.

Wat wijzigt voor de ontvanger?

Voor ontvangers wordt alles duidelijker en makkelijker. De nieuwe regels zorgen dat altijd duidelijk is waarom en van wie een mailbericht ontvangen wordt. Hieronder een aantal hoofdpunten wat voor de ontvanger veranderd.

  • Ontvangers zien direct de afzender, dus het bedrijf, dat ze benaderd. Ook is het mogelijk te reageren op een commercile mailing en moet hierop een antwoord worden gegeven.

  • Als ontvanger is voor de inschrijving helder wat de bedoeling van de mailing is en hoe vaak je deze zult ontvangen.

  • De inschrijving moet altijd actief gebeuren. Dit houdt in dat er nooit een inschrijving kan worden gedaan door algemene voorwaarden te accepteren. Ook mag er nooit een vinkje al aangezet zijn. Als ontvanger weet je dus altijd waar je je voor inschrijft.

  • Afmelden is eenvoudiger en gebeurt direct. Als je een bepaalde e-mail niet meer wil ontvangen is het dus eenvoudig hiervan af te komen. Ook wanneer je nu mailings ontvangt zal je hier makkelijker vanaf kunnen.

Regels voor commercile mail

Download hier alle nieuwe regels van de code E-mail (pdf)

Deze regels gelden voor alle reclame e-mail. Hieronder vallen dus niet ontvangstbevestigingen, serviceberichten of orderbevestigingen. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat deze mailings niet worden misbruikt en hier alsnog reclame in wordt meegestuurd. Het belang van een goede e-mail marketing campagne is groter, als deze regels worden nageleefd en de e-mail campagne goed is verzorgt zal de openratio en respons op de mailing groter worden. Hierdoor zal de gehele campagne effectiever zijn en uiteindelijk meer resultaat opleveren.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten.

Auteur: Niels Hobert