Challenge us
menu

Meer resultaat uit je website door te denken vanuit de gebruiker

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

Om tot een website te komen die conversieverhogend n gebruiksvriendelijk voor de eindgebruikers is, maken wij gebruik van verschillende methoden. Welke methoden zijn dit en hoe dragen deze bij aan een betere website? We gaan in dit blogartikel dieper in op onze aanpak waarbij de gebruikerservaring centraal staat.

Analyse webstatistieken en device analyse

Als eerste bekijken we de webstatistieken van het afgelopen jaar van de huidige website. Door middel van Google Analytics wordt onder andere duidelijk wat de gemiddelde sessieduur is en hoe groot het afhaakpercentage is.

Klikpaden en klikgedrag

Daarnaast verkrijgen we inzicht in hoe de bezoekers zich bewegen op de site en wat populaire klikpaden zijn. Een klikpad is de route waarop je kan zien hoe iemand door een website navigeert en hoelang een persoon er over doet om een taak te volbrengen. Ten slotte brengen wij ook in kaart welke koppen in het menu men vaak aanklikt.

Apparaatgebruik

Door het uitvoeren van een device analyse verkrijgen onze specialisten inzicht met welke apparaten de website het meest bezocht wordt. Dit kan leiden tot een bevestiging van het algemene beeld dat mobiel verkeer hard groeit, maar voor sommige branches zie je deze trend nauwelijks terug. Belangrijke informatie voor het ontwerpen van je website.

Expert review

Om zo objectief mogelijk naar de website te kijken analyseren wij de huidige website zo vroeg mogelijk in het proces in de vorm van een expert review. Hierbij kijken we door de ogen van de bezoeker vanuit branding, gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en content-perspectief. Lees meer over een Expert Review


Krijg duidelijke adviezen waar je direct mee aan de slag kan.

Stakeholder interviews

Om een beter beeld van de organisatie te krijgen vanuit de mensen die bij een bedrijf werken, houden wij daarna diverse interviews met vertegenwoordigers vanuit verschillende functiegebieden. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn onder andere:

  • Wat doet het bedrijf?
  • Wat is het onderscheidend vermogen?
  • Wat kan beter en wat is goed aan de huidige site?
  • Wat zijn de toptaken voor een bezoeker?
  • Welke vragen hebben de bezoekers van de website vaak en hoe kunnen we deze vragen ondervangen met de nieuwe website?

Aanvullend op de stakeholder interviews voeren we een concurrentieanalyse uit, waarin we de online presence van concurrenten analyseren.

Personas, User journeys en Call-to-actions

Een website heeft verschillende doelgroepen. Om deze doelgroepen een gezicht te geven creren we diverse personas op basis van interviews met de verschillende doelgroepen. We bedenken hierbij een heel persoon met naam, gezinssituatie, beroep en hobbys. Door personas te maken en te denken vanuit of soms mt de doelgroep is het mogelijk om slimme functionaliteiten te bedenken die direct in het interactieontwerp toegepast kunnen worden. Ook is het goed dat de persona in de rest van het traject tot en met oplevering meekijkt, zodat we beslissingen blijven nemen vanuit de doelgroepen.

Naast de persoonlijkheid wordt ook de user journey in kaart gebracht. Dit is de weg waarmee een bezoeker op je pagina belandt. Ook kijken we welke call-to-actions belangrijk zijn om mee te nemen in het interactie ontwerp.
Lees meer over personas

Card sorting

Card sorting is een onderzoeksmethode waarbij men kaartjes (die elk een webpagina representeren) sorteert. Dit geeft inzicht in welke groepering en terminologie logisch is voor de gebruiker. Per doelgroep laten we 3 gebruikers ieder hun eigen navigatie sorteren. Al deze resultaten voegen we uiteindelijk samen tot n sitemap die voor alle doelgroepen voldoet.
Card sorting is erg belangrijk omdat een logische navigatie van grote invloed is op de gebruikerservaring van een website.
Lees hier meer over Card SortingHet eindresultaat: een onderbouwd interactie ontwerp

Al deze informatie uit bovenstaande diensten voegen wij samen om uiteindelijk een interactie ontwerp te kunnen maken vanuit de gebruikers. Onze specialisten bouwen de interactie ontwerpen op met in gedachten de user journeys en call-to-actions van de doelgroepen. Natuurlijk nemen wij ook de vernieuwde navigatie die uit de card sorting sessie gekomen is mee. Door op deze manier te werken zorgen we ervoor dat de user experience voor elke doelgroep optimaal is!

User Testing: het ontwerp testen

Om te kijken of het ontwerp daadwerkelijk goed is voor de doelgroep is het verstandig om deze te testen door middel van User Testing in ons UX lab. Vijf a tien deelnemers testen de website op allerlei aspecten, waardoor je een groot deel van de eventuele usability problemen opspoort en deze vervolgens kunt verhelpen.

Lees hier meer over User Testing


Het Adwise UX Lab waar we beschikken over alle apparatuur om een goede User Test uit te voeren.

Wat betekent dat voor jouw website?

Het centraal stellen van de eindgebruiker heeft dus vele voordelen. Het zorgt ervoor dat we in beeld krijgen en houden voor wie we de website maken en wat de belangrijkste taken zijn die deze doelgroep wil uitvoeren op deze website. Een ander voordeel is dat we in een vroeg stadium helder hebben welke functionaliteiten (minimaal) nodig zijn voor een goede gebruikerservaring, waardoor duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden in functionaliteiten. Bovendien is het zo voor ontwikkelaars al vroeg duidelijk wat er precies gebouwd moet worden. Hierdoor kunnen we effectief met budgetten omgaan.


Ben je genteresseerd in deze aanpak? Alle methoden samen leveren het beste resultaat op, maar de diensten kunnen ook los aangeboden worden.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten, wij adviseren je graag!

#1 Fullservice Digital Agency 2021