Challenge us
menu

De e-mail benchmark 2018

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

Elk jaar wordt er een nieuwe e-mailbenchmark uitgebracht. Voor deze benchmark zijn meer dan 3,5 miljard e-mails en ruim 14.000 e-mailcampagnes geanalyseerd, allemaal verstuurd vanuit Nederland in verschillende branches. Uit deze data zijn gemiddelden berekend uit de belangrijkste resultaten voor e-mailmarketing. Door deze cijfers naast je eigen e-mailresultaten te leggen, zie je hoe de resultaten van jouw e-mailmarketingactiviteiten in verhouding staan tot het gemiddelde in de markt. Volgens ons is dit een must om een goede analyse te maken! Hieronder delen wij de belangrijkste resultaten uit het onderzoek

Bounce ratio

De bounce ratio geeft aan welk percentage van de e-mailadressen waarnaar je je nieuwsbrief hebt verstuurd is gebounced. Een bounce kan betekenen dat bijvoorbeeld de mailbox van de ontvanger vol zit (soft bounce) of dat het e-mailadres niet meer bestaat (hard bounce). Hoe schoner je database, hoe lager je bounce ratio. De gemiddelde bounce ratio ligt in de nieuwe benchmark op 0,23% en is daarmee iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij hebben B2B mails een hogere bounce ratio dan B2C mails.

Open ratio

De open ratio is het percentage van je nieuwsbriefinschrijvers die je mail heeft geopend. Dit getal is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Gemiddeld opent 25,59% van de ontvangers een nieuwsbrief. Ook hier zien we weer een verschil tussen B2B en B2C, want de open ratio van B2B ligt bijna 5% hogen dan bij B2C.

Van alle geopende mails, wordt 55,48% geopend op mobiel. Dit is een lichte stijging ten opzicht van het jaar ervoor en bevestigd weer eens hoe belangrijk het is om een responsive template te hebben.

Click through ratio

Het click through ratio (CTR) is het percentage nieuwsbriefontvangers die heeft doorgeklikt in je mail. De CTR is licht gedaald naar 3,45% ten opzichte van het jaar ervoor. Er wordt dus minder doorgeklikt in e-mails. B2B laat ook hier betere resultaten zien dan B2C.

Daarnaast zien we dat openers van nieuwsbrieven op een mobiel apparaat aanzienlijk vaker doorklikken, dan openers op desktop. Namelijk 58,26% ten opzichte van 41,74%. Ook dit laat weer zien hoe belangrijk het is om je e-mails te optimaliseren voor mobiel.

Click to open ratio

De click to open ratio (CTO) is het percentage van de nieuwsbriefinschrijvers die jouw mail hebben geopend en hebben doorgeklikt. Dit percentage laat goed zien of de lezers de mail interessant genoeg vonden om door te klikken, ze hebben immers de mail ook al geopend. Ook dit cijfer is gedaald ten opzichte van 2016 van 15,19% naar 13,5%. Net als bij de andere ratios zien we weer dat de click to open ratio in B2B hoger is dan in B2C. Ook is dit cijfer hoger op mobiel dan op desktop.

Optimaliseer voor mobile

We zien dat het aantal opens en doorkliks (CTR en CTO) nog steeds toenemen op mobiel, maar de groei lijkt minder hard te gaan dan de jaren ervoor. Het laat zien dat het superbelangrijk is je e-mails te optimaliseren voor mobiel, maar zeker desktop ook niet uit het oog te verliezen. Daarnaast zit er een grote uitdaging om de doorklikratios weer te verhogen. De oplossing zal m vooral zitten in het slim gebruiken van beschikbare data en daarmee relevanter te mailen. Kijk bijvoorbeeld naar iemands interesses en/of orderhistorie en stem daarop je content of mailfrequentie af. Hoe relevanter je bent voor de ontvanger, des te groter de kans op een open en doorklik.

Een ander advies is om duidelijke doelen te stellen voor je e-mailmarketingactiviteiten, maar ook per e-mail. Wanneer ben je tevreden en welke resultaten wil je zien? Als je dit helder voor ogen hebt kun je optimaal mailen en prachtige resultaten behalen!

Bron: E-mail Benchmark 2018 E-village

 

#1 Fullservice Digital Agency 2021