Challenge us
menu

Conversion Hotel 2016: 7 takeaways over conversieoptimalisatie (CRO)

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

Een heel weekend op het waddeneiland Texel met n doel:zoveel mogelijk opsteken over conversieoptimalisatie. Tom, Marco en tweehonderdvakgenoten bezochten Conversion Hotel, een driedaags evenement vol met keynotes en workshops over persuasion, copywriting, analytics, storytelling en last but not least: strategien waarmee middelen doelgericht ingezet kunnen worden en conversieoptimalisatie een succes wordt. Lees Tom en Marco's zeven takeaways en optimaliseer je eigen kennis.

De 7takeaways

1. Conversieratio is een output, maar je optimaliseert geen output. Optimaliseer input.

Conversieratio is een belangrijke KPI, maar het is niet de knopwaaraan jedraait om beter te presteren. Data-analyse, tools en andere hulpmiddelen zijn bruikbaar als ze leiden tot inzichten waarmee inputzoals content en design verbeterd kan worden. Leiden ze niet tot deze inzichten, maak dan een verdiepingsslag. Stel meer vragen en verdiep je analyse totdat je weet hoe je de input moet aanpassen.

2. Niet alle inzichten uit de psychologie werken in de praktijk. Denk na welke je toepast en test of ze in jouw situatie werken.

Psychologen hebben de economische wetenschap op de kop gezet door aan te tonen dat 'framing' en 'money priming' gedrag onbewust benvloeden. Veel van deze inzichten zijn bruikbaar voor conversieoptimalisatie, maar ze werken lang niet altijd. Wil je een inzicht toepassen, denk dan goed na waarom deze in jouw situatie kan werken en gamet behulp vaneen (A/B) testna of dit daadwerkelijk het resultaat verbetert.Persona's en buyer legends vertolken hier een belangrijke rol.

3. Schrijf in de taal van je klant: maak USPs concreet en vermijd algemene termen.

Er zit een mismatch tussen wat bedrijven over zichzelf zeggen en wat klanten zoeken.Bedrijven praten in umbrella-termenzoals 'snelle levering' en 'hoge kwaliteit'. Dit lijkenkrachtige USPs, maar in de praktijk onderscheiden ze je niet. Je concurrent levert ook snel, en je concurrent heeft ook goede producten. Wat de concurrent niet heeft, is een propositie die concreet aangeeft hoe het product de klant helpt. Door dit te doen kan de klant zich concreet voorstellen hoe jouw productzijnprobleem oplost. En omdat de klant deze voorstelling niet kan maken bij de concurrentgeeftzij of hij vaker de voorkeur aan jouw product.Dit kun je bereiken door vanaf een USP steeds de vraag te stellen: ...en dat betekent...? totdat je niet verder kunt.Zo kom je van een USP als 'snelle respons' naar een veel aansprekender USP als 'altijd antwoord binnen 1 uur'.

4. Vertel een verhaal.

Veel marketingcontent bestaat uitrationeleargumenten waarom het product in kwestie de juiste keuze is. Waardevolle inhoud,waarmee je echter alleen opeen deel van ons breininspeelt.In veel gevallen zijn bezoekers beter te overtuigen met een goed verhaal. Een goed verhaal is namelijk iets waar je je sneller voor openstelt. Daarnaast heeft het de kracht om iemand niet alleen te overtuigen, maar ook om iemand onderdeel te maken en zodoende een betere ervaring te geven. Een altijd toepasbaar stappenplan voor een goed verhaal bestaat waarschijnlijk niet, maar ieder goed verhaal voldoet wel aan drie criteria. Ten eerste spreekt het tot de verbeelding. Ten tweede laat het alleonderdelen mooi in elkaar overlopen. En ten derde verrast het. Zoek je inspiratie voor een goed verhaal? Lees Marloes' blog over contentcreatie op Marketingfacts.

5. Tag alle links in al je uitingen,en maak aangepaste kanaalgroeperingen om de prestaties te vergelijken.

Inzien welke kanalen bezoekers binnenhalen die waarde toevoegen is n van de belangrijkste features van Google Analytics. Zonder deze informatie is het onmogelijk om campagnes en uitingen goed te beoordelen en dus te optimaliseren. Google Analytics moet echter gevoed worden met deze informatie,waarvoorgoed gekozen UTM-tags een mustzijn. Controleer of alle links UTM-tags bevatten en controleer of de essentile parameters de juiste waarden bevatten. Weinig kennis van UTM-tags maar wel verantwoordelijk voor online marketing? LeesAnnie Cushing'sDefinitive Guide To Campaign Tagging in Google Analytics.

6.(Her)ontdek de toegevoegde waarde van e-mailmarketing en tag e-maillinks.

We communiceren steeds meer via messaging apps zoals WhatsApp, maar e-mail wordt nog steeds meer gebruikt. Verder zijn de kosten per conversie vaak relatief laag. Welke waarde e-mail voor jou toevoegt is inzichtelijk te maken,wat helaasnietof nauwelijksgebeurt. Dit omdat links in e-mails vaak niet goed getagd worden. Verkeer afkomstig uit e-mail wordt daardoor gedentificeerd als verkeer zonder verkeersbron. Door alle links in al jee-mailuitingente voorzien van goede UTM-tagskun jede toegevoegde waarde van e-mail afzettentegen de toegevoegde waarde van andere kanalen en beter beslissenhoeje hetmarketingbudgetmoet verdelen.E-mailmarketing wordt niet altijd voldoende op waarde geschat. Zo wordt een campagne mede afgerekend op open rates; een e-mail heeft pas waarde als deze geopend is. Maar een e-mail die in de inbox zit wordt ook gezien; waarom krijgt een advertenties wel waardering voor impressies en een ongeopende e-mail niet?

7. Het draait meer dan ooit om de customer experience.

Dit jaar stond de customer experience nadrukkelijk centraal. Customer Experience Optimization in plaats van Conversion Rate Optimization. Wie zijn je gebruikers en hoe overtreffen we hun verwachtingen? Happiness = Reality - Expectations. Vraag je af of jouw links en call-to-actions relevant zijn, waarde bieden en aanzetten tot actie. Neem zoveel mogelijk 'friction' weg en voeg 'motivation' (overtuiging) toe. Doet dit door in te spelen op vragen over relevance, value, trust, action, ease, en assurance. Voer usertests uit om live te leren van je doelgroepen.

Hoe ons bezoek aan Conversion Hotel jou verder helpt

De komende weken gaan Tom en Marco het Adwise conversieoptimalisatieproces verfijnen aan de hand van de opgedane kennis. Ben je genteresseerd in conversieoptimalisatie? Kom een keer langs om vrijblijvend te sparren over het onderwerp.

#1 Fullservice Digital Agency 2021