Aanpassing cookiewet - voorstel ligt bij de Eerste Kamer

In oktober 2014 bereikte de Tweede Kamer een akkoord over de aanpassing van de cookiewet. Dit wetsvoorstel moet momenteel nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Door de versoepeling is een melding van het gebruik van bepaalde cookies straks genoeg. 

Wat is de cookiewet ook al weer?

De cookiewet houdt samengevat in dat bezoekers over cookies geïnformeerd moeten worden en toestemming moeten geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Dit heeft de afgelopen jaren voor veel ophef gezorgd en uiteindelijk geleid tot een debat in de Tweede Kamer en een wetsvoorstel, waarin staat dat u voor analytische cookies geen toestemming meer hoeft te vragen op  uw website. In oktober dit jaar is het nieuwe wetsvoorstel van vorig jaar aangenomen door de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt deze kwestie te herzien. Dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.  

Verandering cookiewet

Door de versoepeling is een melding van het gebruik van bepaalde cookies straks naar verwachting genoeg. Als de websitegebruiker een site met zo’n melding bezoekt, mag de eigenaar van een site van zijn instemming uitgaan. De versoepeling geldt echter niet voor cookies die invloed hebben op de privacy van de consument. Het is straks voor veel cookies niet meer verplicht om expliciet toestemming te vragen aan de bezoeker. 

En in de praktijk?

Wanneer de wet ook door de Eerste Kamer is, zal dat in de praktijk zorgen voor minder cookiemeldingen. Mogelijk krijgen de overgebleven meldingen allemaal één standaard uiterlijk, aldus Nu.nl. Er bestaat momenteel wel veel discussie over welke analytische cookies wel of niet privacygevoelig zijn. Hoe het wetsvoorstel nu is ingevuld, zou Google Analytics bijvoorbeeld onder de privacygevoelige cookies vallen. Daarnaast zijn er intussen twee onderzoeken geweest door het Cbp, waarbij o.a. Adnetwork YD door het Cbp gewaarschuwd is voor het overtreden van de cookiewet. De wetswijziging waarin analytische cookies uitgezonderd worden is daarin meegenomen en doet volgens het Cbp er niets aan af.     

En wat nu?

Mede in afwachting van de Eerste Kamer, verwachten we dat er over de meldingen en cookies in de loop der tijd nog verder uitsluitsel komt en mogelijk krijgen de meldingen allemaal één standaard uiterlijk. De vraag is alleen in hoeverre je erop vooruit kunt lopen. Veel websites hebben het in de vorm van een subtiele informatiebalk opgelost. Daarmee hebben ze sowieso al afstand gedaan van de expliciete toestemming in de vorm van een overlay. Neem bijvoorbeeld het Ad.nl:

Cookiemelding AD

Minimaal advies

Voor websites die in een Europees land bezocht worden, raden we minimaal aan een cookiebeleid op de website op te nemen, als u dit nog niet gedaan heeft. Daarmee voldoet u aan de minimale informatieplicht die, ongeacht het nieuwe wetsvoorstel, blijft bestaan. Het aspect van expliciet of impliciet toestemming geven is in Nederland nog niet uitgekristalliseerd. Het uitzonderen van analytische cookies is bijvoorbeeld nog niet officieel rond en moet de Eerste Kamer nog goedkeuren. In afwachting van de Eerste Kamer, de vervolgstappen, jurisprudentie en eventuele debatten, kunt u alvast een melding in de vorm van een subtiele informatiebalk opnemen op de website, zoals het getoonde voorbeeld van het Ad.nl. De discussie zal intussen verdergaan over welke analytische cookies nu wel of niet privacygevoelig zijn en wat voor melding nu precies verplicht is. We wachten af! Wilt u advies dat specifiek afgestemd is op uw website en internet marketing? Neemt u dan contact met ons op!

 

Deel deze blog!

Geïnspireerd geraakt?

Geïnspireerd geraakt?

Spar vrijblijvend met een internetmarketing adviseur of specialist. 
We delen onze expertise graag met je!

Spar met ons verder!

Klanten over ons

Rene van Essen van SBM Bouw- en vastgoedmanagers

Net als in onze filosofie bekijkt Adwise het door de ogen van de eindgebruiker

Rene van Essen
SBM Bouw- en vastgoedmanagers
Review van SBM Bouw- en vastgoedmanagers over SBM Bouw- en vastgoedmanagers

Certificeringen

Samen succesvol business ambities realiseren
#FUN #Passie #TOONAANGEVENDE EXPERTISE ADWISE.NL