4 advertenties in Google: Dit zijn de effecten op organische CTR

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

Het is de meeste online marketeers niet ontgaan: per 22 februari biedt Google in de zoekresultaten vier advertenties boven de organische resultaten aan op een aantal zoekopdrachten. De advertenties aan de rechterkant zijn daarmee ook verleden tijd. Maar wat is de invloed van deze maatregel op de CTR van de organische zoekresultaten? De resultaten zijn voortgekomen uit Search Console data van de eerste anderhalve maand voor de update en de eerste anderhalve maand na de update. De resultaten worden per branche uiteengezet en er wordt expliciet vermeld of het om e-commerce of non e-commerce gaat.

Branches

De CTRs zijn per branche geanalyseerd. De volgende branches zijn meegenomen:

  • Reisbranche E-commerce
  • Mode-accessoires-branche E-commerce
  • Schoenenbranche E-commerce
  • Elektrogroothandel-branche - E-commerce
  • Voedingsmiddelenbranche non e-commerce

Reisbranche - e-commerce

In de reisbranche valt vooral op dat de CTR op positie 2 enorm is gedaald. Echter lijkt het er op dat de CTR in de anderhalve maand voor de update vertekend is door n of meerdere uitschieters. Als naar positie 1 gekeken wordt dan lijkt het beeld realistischer. Daar is een daling in CTR van ca. 1 procent zichtbaar. Ook de CTR op positie 3 is gedaald. Daar tegenover staat een stijging in CTR op de posities 4 en 6.


Mode-accessoires-branche - E-commerce

In de branche voor mode-accessoires zien we op posities 1, 2, 3, 4 en 5 dalingen in CTR. Net zoals bij in de reisbranche valt de CTR op positie 6 juist hoger uit. Positie 9 en 10 ontvangen na de update een hoger percentage kliks. We kunnen voor de mode-accessoires-branche ook stellen dat 4 advertenties een negatief effect hebben op de CTR van organisch. Belangrijk verschil met de reisbranche is dat de verschillen aanzienlijk kleiner zijn.


Schoenenbranche - E-commerce

In de schoenenbranche zien we op positie 1 een uitschieter met een daling van bijna 7 procent. Positie 2 heeft gemiddeld genomen juist een hogere CTR met een stijging van iets meer dan 1% ten opzichte van voor de update. De enige positie die verder een stijging in CTR laat zien is positie 10 met 0,19%.

 

Elektrogroothandel-branche - E-commerce

Voor de elektrogroothandel-branche zien we de, inmiddels, herkenbare daling in CTR op positie 1, 2 en 3. Op positie 2 is de sterkste daling te zien: waar voor de update nog 14,12% van de kliks naar tweede plek gingen, is dat na de update gezakt naar 10,03%. Ook posities 7, 8 en 10 kennen een daling in CTR na de update.Positie 4, 5, 6 en 9 daarentegen krijgen relatief gezien meer kliks. Met als grootste winnaar positie 5 met een stijging van 1,36%.


Voedingsmiddelenbranche - non E-commerce

In de voedingsmiddelenbranche, non E-commerce, zien we voor het eerst een stijging in percentage kliks op positie 1. Voor de update ontvingen zoektermen in deze branche op positie n 24,47% van de kliks en na de update is dit percentage gestegen naar 27,25%. Verder valt op dat positie 5 en 7, 8 en 9 relatief gezien ook meer kliks ontvangen na de update, al zijn de verschillen minimaal. De update lijkt voor de voedingsmiddelenbranche dus positief uit te pakken als gekeken wordt naar de CTR.


(Voorzichtige) conclusie

Ik kan niet vaak genoeg herhalen dat we, zo in de beginfase, nog voorzichtig moeten zijn met keiharde conclusies trekken. Het is en blijft van belang om posities en CTR te monitoren zodat je te allen tijde in kaart hebt waar de meeste kliks naartoe gaan. Toch kunnen we uit de reeds geanalyseerde data wel een aantal voorzichtige conclusies trekken. Zo neemt de CTR over het algemeen genomen af op posities 1, 2 en 3 maar zien we in de regel relatief gezien juist meer kliks voor posities 4, en 6. De CTR op positie 5 loopt per branche uiteen en op posities 7 t/m 10 zijn de verschillen te verwaarlozen. Als gekeken wordt naar de algehele tendens na de update, dan lijkt het erop dat de CTR op de organische zoekresultaten is gedaald. Alleen in de voedingsmiddelenbranche (non e-commerce) zagen we namelijk over de gehele top 10 een stijging in CTR.

Wat nu?

In eerste instantie zou je zeggen dat dit slecht nieuws is voor SEO. Nog minder kliks voor de organische resultaten, terwijl deze natuurlijk al onder druk stonden door eerder genomen maatregelen van Google in het voordeel van advertenties. Helaas heb je geen invloed op de veranderingen die Google doorvoert. Daarom is het is nu des te belangrijker om te focussen op de zaken die je wl zelf in de hand hebt n waarmee je het klikgedrag kunt benvloeden:

  1. Schrijft unieke en actiegerichte titles en descriptions. Zorg ervoor dat je deze elementen van je grootste concurrenten bestudeert en je titles en descriptions zo opbouwt dat je opvalt tussen de rest. Houd voor titles een maximale lengte van 70 tekens aan en gebruik voor je descriptions tussen de 110 en 150 tekens.

  2. Implementeer structured data om zogenoemde rich snippets of gestijlde zoekresultaten te krijgen. Dit kun je doen door structured data te implementeren voor o.a. reviews, recepten, evenementen en breadcrumbs. Door rich snippets en gestijlde zoekresultaten val je meer op in de zoekresultaten wat uiteindelijk positieve invloed heeft op je CTR.

  3. Nu in de eerste resultaten te zien is dat posities 4, 5 en 6 relatief meer kliks ontvangen en posities 1, 2 en 3 juist minder, kan er meer gestuurd worden op termen die net buiten de top 3 vallen in plaats van focussen om termen op posities 4 t/m 6 in de top 3 te krijgen.

Door: Marijn ten Bulte